4 تا 6 هفته دور از میادین/ هازارد جراحی شد؛ خداحافظی قطعی با فصل؟

جراحی مچ پای چپ ادن هازارد امروز در مادرید و با موفقیت انجام شد.
منبع خبر : varzesh3.com