فصل بی پولی/ توضیح طارمی درباره پنالتی ها در دادگاه

فصل بی پولی/ توضیح طارمی درباره پنالتی ها در دادگاه
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.
منبع خبر : yjc.news