روز بدون مدال دوچرخه سواری در پیست قونیه

روز بدون مدال دوچرخه سواری در پیست قونیه
رقابت‌های دوچرخه سواری پیست در بخش اومینیوم امروز برای نمایندگان کشورمان مدالی به دنبال نداشت.
منبع خبر : yjc.news