شرط انتخاب دو و میدانی کاران برای بازی های کشورهای اسلامی

شرط انتخاب دو و میدانی کاران برای بازی های کشورهای اسلامی
دو و میدانی کاران در صورت شرکت در ۳ رویداد برای حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی انتخاب می‌شوند.
منبع خبر : yjc.news