علت همراهی نکردن صدری با کاروان پرسپولیس مشخص شد

علت همراهی نکردن صدری با کاروان پرسپولیس مشخص شد
سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس به علت برگزاری مزایده نتوانست راهی عربستان شود.
منبع خبر : yjc.news