دبیر: کشتی در جهانی و المپیک شانس ۳۲ مدال دارد/ سوریان: باید کشتی دنیا را به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم

دبیر: کشتی در جهانی و المپیک شانس ۳۲ مدال دارد/ سوریان: باید کشتی دنیا را به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم
رئیس فدراسیون کشتی گفت: کشتی می‌تواند در ۲۰ وزن رقابت‌های جهانی و ۱۲ وزن در رقابت‌های المپیک شانس مدال داشته باشد.
منبع خبر : yjc.news