نحوه گزینش المپین‌های قایقرانی مشخص شد

آیین‌نامه کمیسیون ورزشکاران در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی تصویب شد.
منبع خبر : yjc.ir