رئیس فدراسیون جهانی بوکس:ورزش جای سیاست نیست

رئیس فدراسیون جهانی بوکس:ورزش جای سیاست نیست
رئیس فدراسیون جهانی در واکنش به تصمیم اتحادیه بوکس آمریکا مبنی بر حضور نیافتن در مسابقات جهانی ۲۰۲۳ گفت: باید ورزش جهان از وجود افراد پَست پاک شود.
منبع خبر : yjc.ir