عضویت 4 ساله در کمیته بازاریابی؛/ ساکت در کنفدراسیون فوتبال آسیا پست گرفت

محمدرضا ساکت به عنوان عضو کمیته بازاریابی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد.

عضویت مدیرعامل باشگاه سپاهان در کمیته بازاریابی کنفدراسیون ...

عضویت مدیرعامل باشگاه سپاهان در کمیته بازاریابی کنفدراسیون ...

مدیرعامل سپاهان عضو کمیته بازاریابی AFC شد - Akharinkhabar.ir

مدیرعامل سپاهان عضو کمیته بازاریابی AFC شد - Akharinkhabar.ir
به گزارش "ورزشسه"، بر اساس اعلام

فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال
کنفدراسیون فوتبال آسیا

عضویت میرشاد ماجدی در کمیته فنی AFC - فوتبالی

عضویت میرشاد ماجدی در کمیته فنی AFC - فوتبالی
محمدرضا

محمدرضا ساکت به عنوان عضو کمیته بازاریابی AFC انتخاب شد - آنا

محمدرضا ساکت به عنوان عضو کمیته بازاریابی AFC انتخاب شد - آنا
ساکت

تمام تخلفات اساسنامهای و قانونی فدراسیون فوتبال در ۴ سال گذشته+اسناد

تمام تخلفات اساسنامهای و قانونی فدراسیون فوتبال در ۴ سال گذشته+اسناد
مدیرعامل باشگاه سپاهان به عنوان عضو

محمدحسین حمیسی سرپرست کمیته بازاریابی و تلویزیون فدراسیون ...

محمدحسین حمیسی سرپرست کمیته بازاریابی و تلویزیون فدراسیون ...
کمیته بازاریابی کنفدراسیون فوتبال آسیا

لیگ نوجوانان فرصتی برای رونمایی از آکادمیهای برتر کشور/ ترابی ...

لیگ نوجوانان فرصتی برای رونمایی از آکادمیهای برتر کشور/ ترابی ...
انتخاب شد.
منبع خبر : varzesh3.com