فولاد و سپاهان از فاجعه در فوتبال ایران جلوگیری کردند/ نویدکیا: باید بهتر از موقعیت ها استفاده کنیم

سرمربی سپاهان معتقد است فولاد و سپاهان با سازماندهی مناسب از اعتبار کشور دفاع کردند.
منبع خبر : varzesh3.com