حدادی: هدفم در مسابقات جهانی ارتقای رکوردم است

حدادی: هدفم در مسابقات جهانی ارتقای رکوردم است
پرتابگر دیسک کشورمان گفت: در صورت شرکت در مسابقات جهانی قصد دارم رکورد خود را افزایش بدهم.
منبع خبر : yjc.news