نظارت محمد بنا بر عملکرد فرنگی کاران و تزریق واکسن کرونا به آزادکاران

نظارت محمد بنا بر عملکرد فرنگی کاران و تزریق واکسن کرونا به آزادکاران
محمد بنا عملکرد فرنگی کاران حاضر در مسابقات مرحله دوم چرخه انتخابی کشتی فرنگی را رصد می‌کند.
منبع خبر : yjc.news