اعضای هیئت مدیره پرسپولیس معرفی شدند

اعضای هیئت مدیره پرسپولیس معرفی شدند
اعضای جدید هیئت مدیره پرسپولیس در مجمع عمومی این باشگاه معرفی شدند.
منبع خبر : yjc.news