مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای توسعه ورزش جانبازان و معلولین الزامی است

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای توسعه ورزش جانبازان و معلولین الزامی است
اسبقیان گفت: با اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیگیری آن از سوی مسئولین هیئت‌ها، شاهد توسعه ورزش جانبازان و معلولین خواهیم بود.
منبع خبر : yjc.news