صالحی امیری: مداخله در فرایند انتخابات کمیته ملی المپیک غیر قانونی است

صالحی امیری: مداخله در فرایند انتخابات کمیته ملی المپیک غیر قانونی است
رئیس کمیته ملی المپیک گفت: هر نوع دخالت در فرایند انتخابات کمیته ملی المپیک غیر قانونی تلقی می‌شود.
منبع خبر : yjc.news