نصیری: فدراسیون موفق شد مشکل ترخیص قایق‌ها را برطرف کند

نصیری: فدراسیون موفق شد مشکل ترخیص قایق‌ها را برطرف کند
بهمن نصیری، ملی پوش قایقرانی روئینگ در خصوص برطرف شدن مشکل قایق توضیحاتی را بیان کرد.
منبع خبر : yjc.news