تمجید کنفدارسیون فوتبال آسیا از سرخ پوشان: پرسپولیس در یک قدمی صعود قرار گرفت

تمجید کنفدارسیون فوتبال آسیا از سرخ پوشان: پرسپولیس در یک قدمی صعود قرار گرفت

نتایج پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، واکنش کنفدراسیون فوتبال آسیا را در بر داشت.منبع خبر : khabarfarsi.com