دادمرز: برای حضور در المپیک تغییر وزن خواهم داد/ بیکارم و به دنبال شغلی برای خود هستم

دادمرز: برای حضور در المپیک تغییر وزن خواهم داد/ بیکارم و به دنبال شغلی برای خود هستم
منبع خبر : irna.ir