سکوهای نایب قهرمانی جهان زیر پای تکواندوکاران ایران

سکوهای نایب قهرمانی جهان زیر پای تکواندوکاران ایران
تکواندوکاران کشورمان در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.
منبع خبر : yjc.news