برپایی اردوی آماده سازی حدادی در آمریکا

برپایی اردوی آماده سازی حدادی در آمریکا
پرتابگر دیسک کشورمان برای شرکت در ۲ مسابقه بین المللی اواخر اردیبهشت راهی آمریکا می‌شود.
منبع خبر : yjc.news