نارنجی پوشان پیروز رقابت با عقاب شدند

نارنجی پوشان پیروز رقابت با عقاب شدند
تیم فوتبال سایپا در دیداری دوستانه تیم عقاب را شکست داد.
منبع خبر : yjc.news