مسابقات جهانی در حالی برگزار می‌شود که آسیا هنوز درگیر کرونا است

مسابقات جهانی در حالی برگزار می‌شود که آسیا هنوز درگیر کرونا است
علی آقامیرزایی گفت: آسیا هنور نتوانسته ویروس کرونا را کنترل کند، اما کشور‌های اروپایی با برنامه ریزی‌های مدون این ویروس را کنترل کردند.
منبع خبر : yjc.news