محمدرضا گرایی: برای تکرار قهرمانی المپیک و جهان کار سختی دارم

محمدرضا گرایی: برای تکرار قهرمانی المپیک و جهان کار سختی دارم
قهرمان کشتی فرنگی المپیک و جهان اعتقاد دارد با توجه به شناختی که حریفان از او دارند تکرار عنوان قهرمانی کار سختی است.
منبع خبر : yjc.news