نمایندگان دو و میدانی در روز پایانی از کسب مدال بازماندند

نمایندگان دو و میدانی در روز پایانی از کسب مدال بازماندند
نمایندگان کشورمان در جریان برگزاری مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا از رسیدن به فینال این رقابتها بازماندند.
منبع خبر : yjc.ir