هنرنمایی گروه پهلوانک‌های ایران در برنامه عصر جدید

هنرنمایی گروه پهلوانک‌های ایران در برنامه عصر جدید
گروه پهلوانک‌های ایران زمین در فینال برنامه عصر جدید به اجرای ورزش زورخانه‌ای پرداختند.
منبع خبر : yjc.news