ناراحتی «صربیناتور» از غیبت رقیبش در مسابقات دیویس کاپ

ناراحتی «صربیناتور» از غیبت رقیبش در مسابقات دیویس کاپ
مرد شماره یک تنیس جهان از غیبت رقیب جوانش در مسابقات دیویس کاپ ابراز ناراحتی کرد.

ناراحتی صربیناتور از غیبت رقیبش در مسابقات دیویس کاپ

ناراحتی صربیناتور از غیبت رقیبش در مسابقات دیویس کاپ

ناراحتی
منبع خبر : yjc.ir