مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد

مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی با سید مهدی حسینی پور مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا دیدار کرد.

در این دیدار که محسن باقریان عضو هیئت مدیره باشگاه سایپا نیز حضور داشت، علی قارداشی، مدیرعامل این باشگاه را به عنوان مشاور فدراسیون تنیس روی میز ایران منصوب و معارفه کرد.مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - ایپنا

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - ایپنا

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - خبرگزاری آنا

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - خبرگزاری آنا
مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - ایپنا

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - باشگاه ...

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - باشگاه ...
در این دیدار که محسن باقریان عضو هیئت مدیره باشگاه سایپا نیز حضور داشت، علی قارداشی، مدیرعامل این باشگاه را به عنوان مشاور فدراسیون تنیس روی ...

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - صاحبخبر

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - صاحبخبر
مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - خبرگزاری آنا

مدیر عامل سایپا، مشاور تنیس شد - خبر ورزشی

مدیر عامل سایپا، مشاور تنیس شد - خبر ورزشی
ana.press › news › مدیرعامل-باشگاه-سایپا-مشاور-فدرا...

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد
رئیس فدراسیون تنیس روی میز، مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا را به عنوان مشاور این فدراسیون منصوب کرد.

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - خبر فارسی

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - خبر فارسی
مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - باشگاه ...

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - آنا

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - آنا
مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی با سید مهدی حسینی پور مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا دیدار ...

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد | - آنا - قطره

مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد | - آنا - قطره
مدیرعامل باشگاه سایپا مشاور فدراسیون تنیس روی میز شد - صاحبخبر
منبع خبر : yjc.news