فعال شدن کیسه هوای لباس موتور سوار + فیلم

فعال شدن کیسه هوای لباس موتور سوار + فیلم
در مسابقات موتوجی پی کیسه هوای یک موتور سوار فعال شد.
منبع خبر : yjc.news