خرمی سرپرست سازمان لیگ فدراسیون کاراته شد

رئیس فدراسیون کاراته، سرپرست سازمان لیگ این رشته را انتخاب کرد.
منبع خبر : yjc.ir