تمرکزم معطوف به کسب سهمیه المپیک است

تمرکزم معطوف به کسب سهمیه المپیک است
حسین رسولی، پرتابگر دیسک کشورمان درباره وضعیت تمریناتش توضیحاتی را ارائه کرد.
منبع خبر : yjc.ir