بی اطلاعی سرپرست فدراسیون دوومیدانی درباره دوپینگ یکی از ملی پوشان

بی اطلاعی سرپرست فدراسیون دوومیدانی درباره دوپینگ یکی از ملی پوشان
افشین داوری سرپرست فدراسیون دوومیدانی اعلام کرد که اطلاعی از دوپینگ یکی از ملی پوشان ندارد.

بی اطلاعی سرپرست فدراسیون دوومیدانی درباره دوپینگ یکی از ملی ...

بی اطلاعی سرپرست فدراسیون دوومیدانی درباره دوپینگ یکی از ملی ...

بی اطلاعی سرپرست فدراسیون دوومیدانی درباره دوپینگ یکی از ملی

بی اطلاعی سرپرست فدراسیون دوومیدانی درباره دوپینگ یکی از ملی
افشین داوری سرپرست فدراسیون دوومیدانی اعلام کرد که اطلاعی از دوپینگ یکی از ملی پوشان ندارد.

ملی پوش دوومیدانی دوپینگی شد - مرصاد | خبر فارسی

ملی پوش دوومیدانی دوپینگی شد - مرصاد | خبر فارسی
پرتابگر دیسک کشورمان: من و حدادی میتوانیم در هانگژو مدال بگیریم

فدراسیون دوومیدانی

فدراسیون دوومیدانی
قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات دو ومیدانی کشور/ حدادی و تفتیان هم اول شدند

یک ملیپوش دو و میدانی دوپینگ کرد، قهرمان هم نشد، احتمالا ۴ سال محروم ...

یک ملیپوش دو و میدانی دوپینگ کرد، قهرمان هم نشد، احتمالا ۴ سال محروم ...
حدادی: من و رسولی بهترین اتفاق تاریخی را در هانگژو رقم میزنیم

ناکارآمدی
منبع خبر : yjc.ir