ابراز خوشحالی سفیر نروژ پس از بازدید کمپ تیم‌های ملی کشتی

ابراز خوشحالی سفیر نروژ پس از بازدید کمپ تیم‌های ملی کشتی
سفیر نروژ در ایران، با انتشار پیامی در صفحه رسمی سفارتخانه نروژ، از حضورش در کمپ تیم‌های ملی ابراز خوشحالی کرد.
منبع خبر : yjc.news